gif

liderkahve.com  Sanal Market Kullanım Sözleşmesi

Güncellenme Tarihi: 20.07.2016

Sitenin genel kullanım şartları, bununla ilgili genel kurallar ve yasal sorumluluklar

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi’ni

liderkahve.com Sanal Market (http://liderkahve.com) kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir.

Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen liderkahve.com Sanal Market alışveriş sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız. liderkahve.com Sanal Market, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte kullanım koşulları sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

liderkahve.com Sanal Market tüm üyelerine açıktır. Site üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir. Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi,

1.b. Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması,

1.c. Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.

1.d. Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi,

1.e. Bir üyenin birden fazla hesabı olamaz. Aksi durumun tespiti halinde sahteliği tespit edilen hesapların üyeye bildirimde bulunulmaksızın kapatılması/dondurulması tamamen liderkahve.com  Sanal Market' in takdirindedir.

2. İçerik Kullanımı

2.a. liderkahve.com Sanal Market sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir.liderkahve.com Sanal Market içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya liderkahve.com Sanal Market' in izni olmadan link vermek yasaktır.


2.b. Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı liderkahve.com Sanal Market' e aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.


2.c. liderkahve.com Sanal Market' e iletilen tüm yorum, öneri ve eleştirilerin hakkı liderkahve.com Sanal Market' e aittir, istenildiği takdirde liderkahve.com Sanal Market tarafından pazarlama amacıyla kullanılabilir.

3. Sorumluluklar

3.a.liderkahve.com Sanal Market' i ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığımız firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek ve liderkahve.com Sanal Market' i geliştirmektir.

3.b.liderkahve.com  Sanal Market kullanıcısı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek liderkahve.com  Sanal Market sitesini kullanmaya başlayabilir.

3.c. Kullanıcı, liderkahve.com Sanal Market alışveriş sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile liderkahve.com  Sanal Market hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.

3.d. Kullanıcının işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya liderkahve.com  Sanal Market alışveriş sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Kullanıcının liderkahve.com  Sanal Market' ten (liderkahve.com ) yararlanması liderkahve.com  Sanal Market tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.

3.e. Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin liderkahve.com Sanal Market kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

3.f. liderkahve.com  Sanal Market ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve liderkahve.com  Sanal Market tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden liderkahve.com  Sanal Market sorumlu tutulamaz.

3.g. Kullanıcı,liderkahve.com Sanal Market' ten kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki notlarını silemez veya çıkartamaz.


3.h. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından info@liderkahve.com e-posta adresine göndereceği üyelik iptal talebi doğrultusunda yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir.


3.i. Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.


3.j. liderkahve.com  Sanal Market kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. liderkahve.com  Sanal Market, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.


3.k. liderkahve.com  Sanal Market, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabınıza bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.


3.l. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.


3.m. Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamızı okumak için, lütfen “Gizlilik Politikası” bölümünü okuyunuz. Kullanıcı, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu kullanıcı sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle liderkahve.com  Sanal Market' in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. liderkahve.com Sanal Market, Kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.

4. liderkahve.com Sanal Market' inHak ve Yükümlülükleri

4.a. liderkahve.com  Sanal Market, kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcının liderkahve.com  Sanal Market sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmî makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, liderkahve.com  Sanal Market, ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

4.b. liderkahve.com  Sanal Market taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. liderkahve.com  Sanal Market' in her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. liderkahve.com  Sanal Market herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, liderkahve.com  Sanal Market'de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve liderkahve.com  Sanal Market sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri liderkahve.com Sanal Market sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın liderkahve.com Sanal Market tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

5. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Kullanıcı, üye kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren liderkahve.com  Sanal Market sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

6. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

7. Tebligat Adresleri

7.a. liderkahve.com  Sanal Market sitesi kullanıcılarından peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak kullanıcının liderkahve.com  Sanal Market'e bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

7.b. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.


7.liderkahve.com kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin, elektronik postanın liderkahve.com  Sanal Market tarafından gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu kullanım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.Kredi Kartı Bilgileriniz 128 Bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.